Giới thiệu

 

Công ty TNHH SONG PHÁT LAND hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư – Kinh doanh – Phân phối dịch vụ Bất Động Sản.

Với mục tiêu chiến lược và định hướng hoạt động trong ngành Bất Động Sản hiện nay, SONG PHÁT LAND hiểu là cần phải định hướng rõ ràng chiến lược kinh doanh đúng đắn trong bối cảnh thị trường hội nhập và mở rộng.

Toàn bộ nhân sự của SONG PHÁT LAND từ lãnh đạo đến cấp nhân viên đều có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong ngành Bất Động Sản. Chúng tôi hiểu rõ sứ mệnh phải mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.